Khách hàng

Video Clip

Một số Dự án tiêu biểu

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Trường Tiểu Học Lam Điền - Chương Mỹ - TP Hà Nội

Tháng 8/2010

2

UBND xã Lam Điền - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

Tháng 8/2010

3

Đình Ứng Hòa - Xã Lam Điền - Chương Mỹ - TP Hà Nội

Tháng 8/2010

4

Trường Tiểu Học Vật Lại - Xã Vật Lại - Huyện Ba Vì -TP Hà Nội

Tháng 4/2011

5

Trường THCS Đông Quang - Huyện Ba Vì - Hà Nội

Tháng 4/2011

6

Đình, Chùa Cống Đặng - Xã Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội

Tháng 8/2011

7

Đình, Chùa Tứ Xá - Xã Bột Xuyên - Mỹ Đức TP Hà Nội

Tháng 11/2011

8

Trường Tiểu Học Minh Quang A - Huyện Ba Vì - TP Hà Nội

Tháng 11/2011

9

Công ty Cổ  Phần sữa TH

Tháng 11/2012

10

Tiểu Đoàn 74 - Cục Kỹ Thuật - Bộ Quốc Phòng - TP Hà Nội

Tháng 2/2012