Khách hàng

Video Clip

Phòng chống Mối cho công trình xây dựng mới

Dựa trên đặc tính sinh học cũng như cách thức sâm nhập của mối đến các công trình, chúng ta có thể đưa ra phương án phòng ngừa hiệu quả. Bản chất của phương pháp này là xử lý hệ thống móng, mặt nền mặt tường và các hệ thống cửa, khung gỗ cho các công trình để phòng ngừa mối sâm nhâp công trình bằng bất kì hình thức nào.

 

1. Xử lý móng công trình

 

 

Sau khi toàn bộ móng đã được định hình, tiến hành lập hào ngăn mối bên ngoài và bên trong bằng cách đào hào xung quanh liên tục toàn bộ chân móng theo kích thước quy định. Hào ngoài có kích thước: Rộng 0,6m; sâu 0,8m; Hào móng có kích thước: Rộng 0,5m; sâu 0,6m.

Sử lý nền móng công trình đã được đào và định hình, trộn thuốc chống mối đổ xuống lòng hào, đầm nén đất chặt để định hình khối thuốc cách ly móng và chống sụt lún. Công việc này nhằm bảo vệ công trình không bị mối xâm nhập từ bên ngoài vào công trình.

2. Xử lý mặt nền:

Tạo một lớp cách ly trên toàn bộ mặt nền công trình bằng cách rải một lớp thuốc chống mối dạng bột lên toàn bộ mặt nền công trình theo định mức sau đó dùng bơm nén áp phun thuốc chống mối dạng dung dịch lên toàn bộ mặt nền đã dải thuốc. Công tác này được làm sau khi mặt nền đã được đầm chặt trước khi lát gạch nền. Nó có tác dụng diệt hết các tổ mối đang có trong lớp đất nền công trình, đồng thời giúp các hạt thuốc chống mối dạng bột được phân bố nhiều hơn trong lớp đất nền.

 

3.Xử lý các vật liệu gỗ, mặt tường tầng 1.

Dùng bơm nén áp phun thuốc chống mối dạng dung dịch thấm đẫm lên toàn bộ vật liệu gỗ và mặt tường tầng 1 công trình. Biện pháp này có tác dụng bảo quản vật liệu gỗ cũng như đảm bảo được thẩm mỹ của công trình về lâu dài.