Khách hàng

Video Clip

Thuốc trừ mối mọt PSM 100

PMs 100 bột : sử dụng để phòng trừ mối cho công trình xây dựng.
Sản xuất bởi : Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam
Mục đích sử dụng: Nền móng, hàng rào quanh công trình xây dựng

 

HOẠT CHẤT CHÍNH: Na2SiF6 phụ gia

Liều dùng:

Hào phòng mối phía ngoài: 12-14 kg/m3 ( Kích thước hào sâu 0,8m rộng 0,5m)

Hào phòng mối phía trongi: 12-14 kg/m3 ( Kích thước hào sâu 0,6m rộng 0,5m)

Mặt nền: 0,5 - 01 kg/m2